Nieuwe statuten kredietbemiddeling (15): versoepeling inschrijvingsvoorwaarden

30-03-2017

Sommige kantoren hebben hun inschrijvingsdossier ‘kredietbemiddelaar’ nog niet ingediend omdat bepaalde niet-uitvoerende bestuurders of effectieve leiders (nog) niet aan de vereiste beroepskennis voldoen.

Mede op vraag van FVF is er een Koninklijk Besluit in de maak dat de kennisvereisten voor deze personen zal versoepelen!

Enkel de leden van het wettelijk bestuursorgaan en effectieve leiding die instaan voor de organisatie van en het toezicht op de activiteit van bemiddeling in kredieten, zullen derhalve aan de vereiste kennisverplichting moeten voldoen. (Opgelet! Dit zal niet gelden voor vennootschappen die uitsluitend bemiddelen in kredieten.)

  • Problematiek van timing

De overgangsperiode loopt af op 30/04/2017. Vermoedelijk wordt het KB pas nadien gepubliceerd.

  • FSMA raadt aan om nu toch al het dossier in te dienen

Als bestaande krediettussenpersoon kan u uw dossier best nu al indienen (de deadline blijft 30/04/2017).

Vervolgens zal de FSMA u contacteren, waarbij u de keuze heeft uit twee opties:

  1. u wenst dat de FSMA uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandelt overeenkomstig de huidige reglementering (met een eventuele weigering van de inschrijving als gevolg)

    OF
     
  2. u stemt schriftelijk in met een afstand van het voordeel van de behandelingstermijn om te kunnen genieten van de voorgaande evoluties indien zij in werking treden. De behandelingstermijn kan hierdoor langer duren dan 4 maanden.

Hoe een dossier indienen? 

Op de e-bib van FVF (na inlog) kunnen leden heel wat info terugvinden.

Ingeval van vragen kunnen leden steeds bij FVF terecht.


Terug naar het nieuwsarchief