Beroepsaansprakelijkheid

Verzekeringsactiviteiten

De polis Beroepsaansprakelijkheid dient conform de nieuwe wetgeving het gehele grondgebied van de Europese Economische Ruimte te dekken. Bovendien mag de dekking niet minder bedragen dan €1.250.000 per schadegeval en €1.850.000 per verzekeringsjaar. De groepspolis van FVF bij AIG Europe S.A. biedt zelfs meer. Er is een wereldwijde dekking. Bovendien bedraagt de dekking €1.500.400 per schadegeval - dus méér dan hetgeen de wet verplichtend oplegt - en €3.630.000 per verzekeringsjaar.

Bankactiviteiten

Mits verzekeringsmakelaars een cumul kunnen maken met het statuut van bankagent of bankmakelaar, voorziet deze polis tevens (indien van toepassing en gewenst) een dekking beroepsaansprakelijkheid als bankagent of bankmakelaar. Belangrijk is dat zowel de verzekeringsactiviteiten als de bankactiviteiten in één polis kunnen worden gedekt, wat zéér interessant is.

Fundamentele principes

Enkele troeven van de FVF-polis Beroepsaansprakelijkheid zetten we hieronder graag nog even op een rijtje:

  • de gunstige prijs/kwaliteit-verhouding van de polis;
  • een wereldwijde dekking;
  • de jurisdictie is ook buiten België gedekt;
  • de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid is in de polis begrepen;
  • dekking voor alle verzekeringstakken, mits opgave van de grootte van activiteit voor bepaalde verzekeringstakken;
  • Een dekking voor het verlenen van eenvoudige fiscale diensten (bvb. het invullen van belastingsaangiftes).

Hieronder kan u de geldende premies raadplegen: