Corona

De hele wereld wordt in z'n greep gehouden door het coronavirus. Ook voor u als makelaar heeft dit gevolgen.

Welke richtlijnen van de overheid gelden voor makelaarskantoren?

Door middel van een Ministerieel Besluit wordt de verzekeringssector beschouwd als een essentiële activiteit. FVF verkreeg verduidelijking van het Kabinet Economie dat ook de verzekeringsmakelaars hieronder vallen.

Het Ministerieel Besluit van 8 mei stipuleert het volgende:

“Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids gebruiken als inspiratiebron.

De lokalen en werkplaatsen van de ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten zijn toegankelijk voor alle publiek, voor zover de interacties met het publiek niet kunnen plaatsvinden op afstand. De regels van social distancing moeten in de mate van het mogelijke worden nageleefd.”

FVF informeert

Om onze leden bij te staan, bezorgt FVF hen dagelijks updates over de belangrijkste informatie. Communicaties van hun partners, zoals verzekeringsmaatschappijen, underwriters, kredietgevers, … en de informatie met betrekking op steunmaatregelen worden hierin overzichtelijk verzameld. FVF heeft voor haar leden ook een nota laten opmaken met een handig overzicht van steunmaatregelen die mogelijk van toepassing zijn.

Zo hopen we een steentje bij te dragen en de makelaars te helpen het bos door de bomen te blijven zien in deze stresserende periode.

Leden kunnen na inlog het volledige dossier raadplegen. Bent u nog geen lid, meer informatie leest u hier!