Corona

De hele wereld wordt in z'n greep gehouden door het coronavirus. Ook u als makelaar.

In een nieuw gepubliceerd Ministerieel Besluit wordt de verzekeringssector vanaf heden beschouwd als essentiële activiteit. Dit impliceert dat verzekeringsmakelaars gehouden zijn om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

Dit is een andere benadering dan voor de niet-essentiële bedrijven waar telewerk en social distancing verplicht zijn, en voor zover die niet mogelijk is, er zich een verplichte sluiting opdringt.

We vroegen bijkomende toelichting aan het kabinet Economie, die ons het volgende meedeelde: “Het is de bedoeling dat de sector zijn dienstverlening blijft waarborgen. Dit houdt in dat ook verzekeringsmakelaars actief blijven. Zij dienen hierbij zoveel als mogelijk van op afstand te werken en de regels inzake social distancing te respecteren.

Om onze leden bij te staan, bezorgt FVF hen daarom dagelijks updates over de belangrijkste informatie. Communicaties van hun partners, zoals verzekeringsmaatschappijen, underwriters, expertisebureaus, … en de informatie met betrekking op steunmaatregelen worden hierin overzichtelijk verzameld.

Zo hopen we een steentje bij te dragen en de makelaars te helpen het bos door de bomen te blijven zien in deze stresserende periode.

Leden kunnen hier na inlog het volledige dossier raadplegen.