IDD: praktische tools

Zoals u weet, werd de Richtlijn betreffende Verzekeringsdistributie (IDD) omgezet naar Belgisch recht. Daarom actualiseerde FVF, samen met haar zusterorganisatie Feprabel, haar tools.

Deze tools vormen een leidraad voor FVF-leden en helpen hen in te spelen op de nieuwe regelgeving. Ze zijn gebaseerd op de informatie waarover FVF op dit moment beschikt en hebben dus ook een evolutief karakter. In functie van nieuwe informatie zal FVF de tools stelselmatig aangepassen.

Volgende tools staan ter beschikking voor onze leden op de exclusieve ledenzone van FVF:

  • Tool 1 - klantenfiche met e-mail
  • Tool 1 bis - klantenfiche zonder e-mail
  • Tool 2 - beleid en register inzake belangenconflicten
  • Tool 3 - remuneratiebeleid
  • Tool 4 - beleid inzake geschenken en andere voordelen
  • Tool 5 - belangenconflictenbeleid - communicatie aan klant
  • Tool 6 - interne instructienota
  • Tool 7 - vragenlijst passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid
  • Tool 8 - procedures en beleidsmaatregelen + register klacht

Bij elke tool werd ook een toelichtingsnota over het gebruik van de desbetreffende tool toegevoegd.

NOG GEEN LID?

Neem contact op met FVF voor meer informatie over een lidmaatschap.