BREAKING NEWS: vandaag wordt een belangrijke stap gezet in het dossier van de gebundelde verkoop

03-03-2023

Beste leden

FVF is verheugd dat onze niet aflatende inspanningen om de gijzeling van de klant door de banken aan te pakken, eindelijk resultaat opleveren.

Uit een persbericht van Minister Dermagne blijkt dat het voorontwerp van de wet vandaag op de ministerraad geagendeerd staat.
 
Over de voorliggende tekst werd binnen de regering al uitvoerig gedebatteerd. Vanuit de banken is er veel druk gekomen om het ontwerp tegen te houden. Wij zijn dan ook tevreden dat het voorstel uiteindelijk vandaag op de ministerraad besproken wordt.
 
De grootbanken zien geen graten in de huidige situatie waarin de consument jarenlang gegijzeld wordt en schoven de zwarte piet door naar de verzekeringsmakelaars. Volgens de bankenorganisaties zou het de verzekeringsmakelaars alleen maar te doen zijn om het commercieel gewin van marktaandeel, quod non!
 
FVF heeft samen met de andere makelaarsfederaties Feprabel en BVVM, voluit de kaart van de consument getrokken en geijverd om de mechanismen van de vrije markt maximaal te laten respecteren.
 
Voor FVF kan het voorstel van wet niet ver genoeg gaan en zal hier in de toekomst verder en blijvend voor gestreden moeten worden, ook op Europees niveau. Maar dit is alvast een sterk signaal en een stap in de goede richting, aangezien er heel wat positieve hefbomen in de wetgeving zouden komen, zoals blijkt uit het persbericht van de Minister van Economie.
 


Terug naar het nieuwsarchief