Fee en verzekeringstaks: circulaire gepubliceerd

20-06-2024

 

Deze e-flash is niet van toepassing voor leden die in het kader van hun geleverde diensten in het kader van verzekeringsdistributie enkel en uitsluitend op basis van commissies worden vergoed.

Beste leden

Zoals vermeld in de eerdere e-flash van 24 mei jongstleden, werd de circulaire van de FOD Financiën verwacht tegen de zomer.

Gisteren heeft de FOD Financiën de circulaire gepubliceerd. De integrale tekst kan u terugvinden via deze link.

De eerdere standpunten van de Centrale Fiscale Administratie zitten mee vervat in de circulaire.
 


Terug naar het nieuwsarchief