Koppelverkoop (6): standpunt FVF gevolgd door Franstalige politici

02-03-2016

Daarnet werd binnen De Kamer het wetsontwerp besproken met het oog op de omzetting van de Richtlijn Hypothecair Krediet naar Belgisch Recht.

Zoals u weet, voor FVF reden genoeg om opnieuw te pleiten voor dringende oplossingen betreffende de schrijnende gevolgen van de koppelverkoop. FVF was daarnet dan ook aanwezig op de besprekingen binnen De Kamer.

Franstalige politici volgen ook het standpunt van FVF

Vanuit Franstalige hoek werd immers ook een belangrijk aanvullend wetsontwerp mee geagendeerd waar er een verbod wordt voorgesteld voor de kredietverlener om de rentevoet van het hypothecair krediet te verhogen in geval de kredietnemer de aan dat krediet gekoppelde overeenkomsten vervroegd opzegt:

"Het moet voor de consument steeds mogelijk zijn een hypothecaire lening te krijgen zonder dat hij ertoe wordt verplicht bij dezelfde instelling aangehechte producten te kopen, zoals een schuldsaldoverzekering of een woningverzekering. Vaak wordt de consument voor die verschillende producten echter een alomvattend voorstel gedaan. Die handelspraktijk kan gunstig zijn voor de consument, maar het is van groot belang ze aan wettelijke regels te onderwerpen. Die aangehechte producten kunnen het voordeel van een goedkope lening immers aanzienlijk terugdringen.

Door de onduidelijkheid omtrent die aangehechte producten, kan de consument ze niet vergelijken met de diverse voorstellen die hem worden gedaan. Daarom verplicht dit wetsvoorstel de kredietgever ertoe de kosten van die aangehechte producten meteen te berekenen en op die manier het percentage mee te delen van het hele pakket, in plaats van alleen de rentevoet van de hypothecaire lening.

Als de consument de aangehechte producten vroegtijdig opzegt om op voordeligere producten in te tekenen, kan de rentevoet van zijn hypothecaire lening thans worden verhoogd. Dat is onaanvaardbaar en het moet de kredietgevers worden verboden dergelijke bestraffende tarieven op te leggen aan de consument die beslist de concurrentie in zijn voordeel te doen spelen."
 

De debatten binnen De Kamer worden de volgende weken nog verder gezet. FVF blijft de politiek hierover sensibiliseren en hoopt dat de regering van deze gelegenheid gebruikt maakt om eindelijk oplossingen in te bouwen die de feitelijke gijzeling van de consument bij dergelijke praktijken aan banden legt.


Terug naar het nieuwsarchief