Koppelverkoop (8): wet gaat niet ver genoeg

18-04-2016

Gelieve een persbericht van FVF terug te vinden via deze link.

Ondanks:

  • de intense politieke lobby van FVF tot op het hoogste politieke niveau;
    • mee aan de basis van een krachtig advies binnen de Commissie voor Verzekeringen
    • overleg met diverse volksvertegenwoordigers en indienen van position papers
    • opmaken van een amendement
  • zware discussies over deze problematiek binnen het parlement;
  • het verdedigen van onze standpunten door diverse politieke partijen;

maakt de regering van de omzetting van de Richtlijn Hypothecair Krediet jammer genoeg geen gebruik om de problematiek rond de gijzeling van de consument te regelen.

Minister Peeters besloot het debat binnen de plenaire vergadering wel met het volgende statement:

“Een aantal stakeholders drong aan op beperkingen voor de gebundelde verkoop of eiste dat de kredietgever verplicht zou worden de kortingen toe te kennen over de hele looptijd, ook als de consument van verzekeraar verandert. Wij hebben uiteindelijk beslist dat niet te doen, maar we zullen dit wel van nabij volgen.”

FVF betreurt dat de regering deze kans niet benut heeft en zal dan ook niet nalaten om, samen met Feprabel, elke mogelijkheid te blijven aangrijpen om voor gepaste oplossingen te pleiten en de minister regelmatig te confronteren met zijn hogervermelde belofte. 


Terug naar het nieuwsarchief