Nieuwe statuten kredietbemiddeling (13): brief FSMA

25-10-2016

Onlangs richtte de FSMA een schrijven aan de verzekeringsmakelaars die vóór 1 november 2014 op rechtsgeldige wijze ingeschreven waren bij de Federale Overheidsdienst Economie als bemiddelaar inzake consumentenkrediet, maar nog géén aanvraag tot inschrijving als bemiddelaar inzake consumentenkrediet indienden bij de FSMA.

Reden voor de brief was om onder meer te wijzen op de naderende deadline van 30 april 2017 die de wet voorziet tot herinschrijving van de bestaande kredietbemiddelaars.

Advies FVF

Net als de FSMA, raadt FVF u aan om uw inschrijving bij de FSMA zo spoedig mogelijk in orde te brengen.

Zoals u weet, staat FVF u, indien u dit wenst, bij in het kader van de online registratie bij de FSMA. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op onze e-bib (na inlog).

Gelieve desgevallend het document tot aanvraag van de service zo spoedig mogelijk aan FVF te bezorgen.


Terug naar het nieuwsarchief