Richtlijn Verzekeringsdistributie (3): fiat van Europees Parlement

25-11-2015

Gisteren werd de tekst van de Richtlijn Verzekeringsdistributie door het Europees Parlement goedgekeurd. De richtlijn heeft onder meer tot doel de verschillende distributiekanalen onderling eerlijker te laten concurreren.

Europarlementslid Tom Vandekendelaere besluit in zijn bericht ‘Verzekeringen - beter advies voor de consument zonder extra lasten voor de makelaar’ alvast als volgt: "In België hebben onafhankelijke verzekeringsmakelaars een marktaandeel van 47%. De Belgische consumenten doen duidelijk graag een beroep op deze makelaars voor advies over de beste verzekering en voor bijstand bij een schadegeval. Daarom ben ik zeer blij dat het Europees Parlement ervoor heeft kunnen zorgen dat deze richtlijn wél transparantie creëert over de financiering van onafhankelijke makelaars, maar geen vereisten introduceert waardoor deze cruciale beroepsgroep uit de markt geconcurreerd zou kunnen worden."

Zoals eerder meegedeeld, is en blijft dit dossier voor FVF prioriteit. Deze nieuwe reglementering is voor FVF immers een belangrijk argument voor de bijsturing van Twin Peaks II. Meer info kan alvast teruggevonden worden in dit artikel van Vrijuit.

Next steps

Het valt te verwachten dat de richtlijn begin 2016 gepubliceerd wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie. België heeft vanaf dan twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten naar de nationale wetgeving.


Terug naar het nieuwsarchief