Richtlijn Verzekeringsdistributie (5): politieke nota FVF

21-10-2016

Zoals eerder gemeld, werd de Richtlijn betreffende de Verzekeringsdistributie begin 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. België heeft vervolgens tot februari 2018 de tijd om de richtlijn om te zetten naar Belgisch Recht.

Heel wat bepalingen uit de richtlijn worden momenteel op Europees niveau nog verder uitgewerkt, hetgeen FVF samen met de Europese koepelfederatie BIPAR stipt opvolgt. Dit weerhield FVF echter niet om in het kader van de omzetting van de richtlijn nu al een algemene politieke nota op te maken en te verspreiden naar heel wat politieke stakeholders.

Waarom? Voor FVF is de omzetting van de richtlijn immers ook een belangrijk argument voor de bijsturing van Twin Peaks II.

De politieke nota, die in samenwerking met Feprabel en BVVM werd opgesteld, legt de nadruk op een aantal belangrijke basisprincipes:

  • De noodzaak voor een goed evenwicht tussen informatieverplichtingen voor verzekeringsmakelaars en het nut ervan voor de consument; 
  • Het vermijden van administratieve kosten zonder meerwaarde voor de consument;
  • De garantie voor een level playing field tussen alle marktspelers;
  • Voldoende aandacht voor de werkgelegenheid en het belang van een verzekeringsmakelaar. 

De integrale nota kan teruggevonden worden via deze link.

De eerste overlegvergaderingen met politieke beleidsmakers werden al ingepland. FVF houdt haar leden uiteraard verder op de hoogte.


Terug naar het nieuwsarchief