Verzekeringsmakelaars: alive and kicking (3)

10-07-2015

Enige tijd geleden reageerde FVF hevig op een persbericht waarin verkeerdelijk werd gesteld dat er een massale daling was van het aantal verzekeringsmakelaars (zie het FVF-nieuwsbericht: ‘verzekeringsmakelaars alive and kicking').

Naar aanleiding van het persartikel werd onlangs binnen de Kamer ook een parlementaire vraag gesteld.

We zijn bijzonder verheugd vast te stellen dat Minister Peeters in zijn antwoord de inhoud van onze reactie bevestigt. De Minister stelt: '... De daling manifesteert zich... voornamelijk bij degenen die waren ingeschreven via het systeem van een collectief dossier. Bij de onafhankelijke makelaars is de daling beperkt.'

De Minister verwijst in deze ook uitdrukkelijk naar de grote inspanningen vanwege de beroepsverenigingen om het beroep bekend en aantrekkelijk te maken bij jongeren.

Zoals jullie weten, nam FVF reeds tal van initiatieven om de instroom in het makelaarsberoep te bevorderen:

De instroom in het beroep blijft uiteraard onverminderd hoog op de FVF-agenda staan.

De parlementaire vraag en het antwoord kunnen integraal teruggevonden worden via deze link.


Terug naar het nieuwsarchief