Ledenvoordelen

Informatievoordelen

Leden krijgen toegang tot een extranet dat het volgende biedt:

 • Een forum waarin ervaringen tussen collega's worden uitgewisseld. Dit is dan ook het medium bij uitstek om snel antwoord te krijgen op vragen in verband met niet voor de hand liggende risico's.
 • Frequente e-flashes en nieuwsbrieven die de leden optimaal op de hoogte houden van cruciale beroepsinformatie en van de stand van zaken in de FVF-dossiers.
 • Toegang tot een uitgebreide e-bib. Deze elektronische bibliotheek heeft tot doel om alle belangrijke documenten, informatie en reglementering op een gebruiksvriendelijke manier aan te bieden aan de leden.
 • Toegang tot e-connect. Hier vindt u teksten, afbeeldingen en video's die de meerwaarde van de verzekeringsmakelaar in de kijker zetten. Deze kan u gebruiken in de communicatie met uw klanten.
 • Gratis toegang tot De Dag van de Makelaar, het evenement bij uitstek van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaar waarop FVF de makelarij alsook talrijke vertegenwoordigers van de verzekeringssector uitnodigt.
 • Gratis deelname aan de regionale vergaderigen en FVF-workshops.
 • Raadplegen van de KMI-windkaarten. Deze kaarten kunnen verzekeringsmakelaars gebruiken in het kader van schadebeheer.

Vrijuit

Driemaandelijks ontvangen alle FVF-leden een hardcopy van ons zakelijk magazine ‘Vrijuit'. Hierin worden FVF-dossiers en andere belangrijke topics in de verzekeringssector uitgebreid toegelicht.

Toegang tot handelsinformatie

CreditSafe

Elke verzekeringsmakelaar heeft voor bepaalde KMO-klanten of prospecten wel eens nood aan wat meer concrete bedrijfsinformatie.

In dat kader biedt FVF haar leden een voordeel aan.

Via Creditsafe kunnen FVF-leden gratis handelsrapporten van Belgische bedrijven downloaden (max. 50/jaar). De handelsrapporten bevatten naast bedrijfsinformatie, ook een score van de financiële gezondheid van het bedrijf, alsook informatie over de kredietlimiet.

Bijstand aan leden

 • Leden kunnen voor hun beroepsgerelateerde vragen terecht bij een professionele staf.
 • Voor technische vragen en problemen kunnen onze leden steunen op de deskundigheid van onze diverse technische commissies.
 • Het is voor leden ook mogelijk om, voor zover nog geen advocaat werd aangesteld of gerechtelijke procedure werd ingeleid, een dossier over te maken aan de Commissie voor Onderzoek indien spelers in de verzekeringssector het niet zo nauw nemen met de geldende wetgeving. Deze commissie geeft altijd een juridisch advies en indien zij oordeelt dat de zaak het algemeen belang dient, zal zij de nodige juridische stappen ondernemen.
 • FVF helpt haar leden ook bij het zoeken naar nieuwe medewerkers. De FVF-jobsite stelt hen namelijk in staat openstaande vacatures bij hen op kantoor gratis te posten.

Financiële voordelen

Brokers Training

Bij Brokers Training genieten FVF-leden (zowel zaakvoerder(s) als personeel) een korting van 30% op een groot aandeel van de opleidingen. In het kader van de verplichte voortgezette vorming is dit ledenvoordeel meer dan ooit interessant.

Polis Beroepsaansprakelijkheid, Cyber en Bestuurdersaansprakelijkheid

AIG

Beroepsaansprakelijkheid
Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die door de Wet Verzekeringen van 4 april 2014 verplicht wordt gesteld voor verzekeringstussenpersonen, kunnen FVF-leden tegen een gunstige prijs/kwaliteitverhouding intekenen bij AIG Europe S.A.. Deze polis biedt onder meer een wereldwijde dekking; alle verzekeringstakken zijn automatisch gedekt en de verzekerings- en bankactiviteiten kunnen in één polis opgenomen worden. Bovendien werd de polis uitgebreid met o.a. een dekking voor het verlenen van eenvoudige fiscale diensten zoals het invullen van belastingaangiftes. Klik hier voor meer informatie omtrent de dekkingen en premies.

Cyber
Cyberincidenten verschijnen meer en meer ten tonele met de toegenomen online aanwezigheid. Deze polis zorgt voor de continuïteit van het kantoor ingeval van een beveiligings- of systeemfalen of bij een inbreuk op de wetgeving ter bescherming van persoons- of bedrijfsgegevens.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Doel van deze polis is het veilig stellen van uw privévermogen bij een bestuurdersfout. Nieuwe wetgeving (GDPR, antiwitwas, IDD-richtlijn, hervorming vennootschapswetgeving, enz.), met bijkomende bestuurdersverplichtingen, zal immers met zekerheid tot een verhoging van het aantal vorderingen (en hogere schadeclaims!) voor bestuurdersfouten leiden.
 

Polis rechtsbijstand

Euromex

Leden die een polis rechtsbijstand wensen te onderschrijven, kunnen dit tegen gunstige prijs/kwaliteitverhouding doen bij Euromex. De polis is een All Risk-polis, wat inhoudt dat alle niet-uitgesloten juridische geschillen gedekt zijn. Voor meer informatie betreffende de voordelen verbonden aan deze groepspolis, klik hier.

Zoomit

Zoomit

Zoomit is een dienst die beschikbaar is in het programma voor internetbankieren van de meeste banken in België. Zoomit laat u toe om uw vervaldagberichten elektronisch te versturen naar het e-bankingsysteem van de verzekerden.

Voordelige transactiekost

FVF heeft gezorgd voor een gunsttarief, d.i. het laagste tarief op de markt gebaseerd op de volumes van de grote maatschappijen, m.n. 0,32 € (excl. BTW) per actief document (normaal tarief bedraagt 0,64 € (excl. BTW)).

Vragen over Zoomit?

www.zoomit.be/makelaar

Overige financiële voordelen

 • FVF-leden krijgen een korting van 15% op de officiële prijs van een aangeboden toestel van Brother bij aankoop via een erkend verdeler.
 • FVF-leden krijgen een korting van 12% op de officiële catalogus- en internetprijzen van kantoorartikelen, kantooruitrusting en -inrichting (met uitzondering van postzegels) bij OTTO Office.
 • FVF-leden krijgen, voor contracten gesloten vanaf heden, een korting van 5% op de kostprijs van een gekozen abonnement bij Innovation Group Teledesk tijdens de duur van het partnership met FVF.
 • Een groepscontract bij Reprobel inzake reprografie.
 • Voordelig aanvragen bij DIV uitvoeren via internet, van gelijk welke locatie, dus ook van bij de klant. Per aanvraag betalen FVF-leden slechts € 0,50 exclusief BTW.
 • FVF-leden genieten van voordelige tarieven (korting tot 40%) voor de bestelling van maaltijd- en ecocheques via Edenred, uitgever van TicketRestaurant®.
 • FVF-leden krijgen verschillende kortingen op documentatie en publicaties van ANPI.

Distributielabel

Dankzij uw FVF-lidmaatschap zal ook u het distributielabel 'Makelaar in Verzekeringen' en het daarbij horende promotiemateriaal mee kunnen uitdragen. Het distributielabel kan men ook verkrijgen bij Brocom.
Meer info, klik hier.

Het logo sluit perfect aan bij de missie om het beroep van de verzekeringsmakelaar te promoten. Het geeft intuïtief aan wat de consument mag verwachten van zijn onafhankelijke verzekeringsmakelaar: iemand die de noden checkt, dekkingen en waarborgen controleert en zorgt dat alles 'OK' is. Check!

Het imago van de verzekeringsmakelaar ondersteunen en versterken

De bekendheid van uw distributiekanaal verbeteren

Een goede eerste indruk maken bij de consument

Checkbox = positief element

Trekt de aandacht

No-nonsense

Kortom, versterk uw imago nog meer door gebruik te maken van het distributielabel.

Klik hieronder op het distributielabel om een kijkje te nemen op de website.