Organisatie

Bestuursorgaan

• Dirk Gysemans, vertegenwoordiger van Gysemans & Pieters & Partners - Chairman
• Roger Huygens, vertegenwoordiger van Verassur bvba - Vice-Chairman
• Leo Gerber, vertegenwoordiger van Vanguard insurance bvba - Treasurer
• Steven Callens, vertegenwoordiger van Groep Callens nv (gecoöpteerd)
• David De Cock, vertegenwoordiger van Baeyens - Bosteels nv
• Wim Denkens, vertegenwoordiger van Groep Denkens nv
• Kenny Ericx, vertegenwoordiger van Ericx - Van Den Wouwer bvba
• Filip Galle, vertegenwoordiger van Galle, Dejans & Partners bvba
• Philippe Hemmeryckx, vertegenwoordiger van Hemmerijckx & Vanderbeeken nv
• Micky Iven, vertegenwoordiger van Iven Insurance bvba
• Jo Berghs, vertegenwoordiger van Jo Berghs bvba
• Koen Vantomme, vertegenwoordiger van Kantoor Vantomme bvba
• Nadine Nollet-Maes, vertegenwoordiger van Manas bvba

Overlegcomité

Team

Commissies

Commissie Corporate

Jo Berghs - voorzitter
Christel Leemans
Chris Govaerts

Commissie Efficiëntie

David De Cock - voorzitter
Dirk Gysemans
Leo Gerber
Filip Galle

Commissie Leven

Jo Rossou - voorzitter
Ronald Van de Velde
Roos Borms
Nadine Nollet
Jos Dreesen

Juridische Commissie

Roger Huygens - voorzitter