Organisatie

Raad van bestuur

• Dirk Gysemans, vertegenwoordiger van Gysemans & Pieters & Partners - Chairman
• Roger Huygens, vertegenwoordiger van Verassur bvba - Vice-Chairman
• Leo Gerber, vertegenwoordiger van Vanguard insurance bvba - Treasurer
• Patrick Lierman, vertegenwoordiger van @Insurance bvba
• Ellen Brusselaers, vertegenwoordiger van AMB bvba
• David De Cock, vertegenwoordiger van Baeyens - Bosteels nv (gecoöpteerd)
• Kenny Ericx, vertegenwoordiger van Ericx - Van Den Wouwer bvba
• Filip Galle, vertegenwoordiger van Galle, Dejans & Partners bvba
• Philippe Hemmeryckx, vertegenwoordiger van Hemmerijckx & Vanderbeeken nv
• Micky Iven, vertegenwoordiger van Iven Insurance bvba
• Jo Berghs, vertegenwoordiger van Jo Berghs bvba
• Koen Vantomme, vertegenwoordiger van Kantoor Vantomme bvba
• Nadine Nollet-Maes, vertegenwoordiger van Manas bvba
• Yolande De Vocht, vertegenwoordiger van Verzekeringskantoor Yolande De Vocht

Overlegcomité

Team

Kelly Schamphelaere - CEO
Christophe Thoen - COO
Renée Van Laer - Communication Manager
Kelly Van den Berg - Office Manager
Tamara De Jonghe - Finance & Event Manager
Dominique Thoen - Legal Manager
Mirte Smets - Legal Manager
Filip Vos - Account Manager

Commissies

Commissie Corporate

Jo Berghs - voorzitter
Christel Leemans
Chris Govaerts

Commissie Efficiëntie

David De Cock - voorzitter
Dirk Gysemans
Leo Gerber
Filip Galle

Commissie Leven

Jo Rossou - voorzitter
Ronald Van de Velde
Roos Borms
Patrick Lierman
Christian Pieters
Nadine Nollet
Jos Dreesen