Sectorcode Leven

Deze sectorcode over de distributie van financiële producten - kortweg de sectorcode leven - kwam tot stand door overleg tussen de verschillende beroepsverenigingen. 

In de sectorcode leven vindt u meer informatie over de rollen en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

Deze gedragsregeles hebben de bedoeling:

  • een toelichting te geven bij de wettelijke en reglementaire bepalingen 
  • in voorkomend geval, de aandacht te vestigen op de sectorrichtlijnen die in dit kader worden beschouwd als een eerlijke handelspraktijk; 
  • de rol van elke betrokken marktspeler te omschrijven.

Hoofdstuk 2 is volledig gewijd aan de toepassing van de antiwitwaswetgeving in de verzekeringssector.