Sectorcode Leven

Mede in het kader van de toepassing van de anti-witwaswetgeving in de verzekeringssector hebben diverse beroepsverenigingen (FVF, Assuralia, BVVM en Feprabel) een sectorcode opgesteld (waaronder een taakverdeling tussen de verzekeringsondernemingen en de verzekeringsmakelaars). Voluit noemt deze code 'Sectorcode inzake de distributie van financiële producten', ook wel 'Sectorcode leven' genoemd. Een deel van deze code, nl. hoofdstuk 2, is volledig gewijd aan de toepassing van de anti-witwaswetgeving in de verzekeringssector.

De 'Sectorcode leven' kan u hieronder downloaden:

Sectorcode Leven 5/2/2013