GDPR: Praktische tools

Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) ontwikkelde FVF heel wat tools voor haar leden. 

Deze tools vormen een leidraad voor FVF-leden en helpen hen in te spelen op de nieuwe regelgeving. Ze zijn gebaseerd op de informatie waarover FVF op dit moment beschikt en hebben dus ook een evolutief karakter. In functie van nieuwe informatie zal FVF de tools stelselmatig aangepassen.

FVF besloot één tool open te stellen voor niet-leden. Het gaat om TOOL 2: privacy policy. U kan deze hier downloaden.

Daarnaast werden ook volgende tools opgemaakt:

 • TOOL 1: Klantenfiche voor klanten met e-mailadres
 • TOOL 1bis: Klantenfiche voor klanten zonder e-mailadres
 • TOOL 1ter: Verklaring voor prospecten per brief
 • TOOL 1quater: Verklaring voor prospecten per e-mail
 • TOOL 3: Register van de verwerkingsactiviteiten
 • TOOL 4: Melding datalek - melding aan klant
 • TOOL 4bis: Melding datalek - melding aan verwerkingsverantwoordelijke
 • TOOL 4ter: Melding datalek - melding aan Gegevensbeschermingsautoriteit
 • TOOL 5: Verwerkersovereenkomst met bijlagen
 • TOOL 5bis: Bijlage bij de overeenkomst verzekeringssubagent
 • TOOL 5ter: Clausule niet GDPR gerelateerde activiteit
 • TOOL 6: Register datalekken
 • TOOL 7: Register opleiding en sensibilisering van personeel
 • TOOL 8: Clausule arbeidsovereenkomst
 • TOOL 9: Toelichtingsnota

Deze zijn echter exclusief voorbehouden voor FVF-leden en te downloaden op de e-bib (na inlog).