Zorgplicht - nieuwe bemiddelingsfiches

Wettelijk kader

In het kader van de gedragsregels met betrekking tot de zorgplicht moeten verzekeringstussenpersonen aan bepaalde verplichtingen voldoen. Voor spaar- en beleggingsverzekeringen gelden nog aanvullende regels die moeten worden nageleefd.

Sinds 2006 hebben Assuralia, FVF, Feprabel en BVVM-UPCA (hierna ‘sectorfederaties’) hun krachten gebundeld en sectorale bemiddelingsfiches aan de sector ter beschikking gesteld (de zogenaamde fiches “Jan De Makelaar”). 

Doorheen de tijd zijn de verplichtingen geëvolueerd, zoals onlangs door de omzetting in onze wet van de Europese richtlijn betreffende de distributie van verzekeringen. De sectorfederaties hebben zich daarom opnieuw geëngageerd om de bemiddelingsfiches aan te passen in het licht van de meest recente wetgeving, alsook rekening te houden met de opmerkingen uit de inspectieverslagen van de FSMA.

Praktisch

De drie bestaande bemiddelingsfiches (verzekering niet-leven, levensverzekering andere dan spaar- of beleggingsverzekering en sparen of beleggen met een levensverzekering) werden geactualiseerd en er werd een nieuwe, meer beknopte bemiddelingsfiche specifiek voor levensverzekeringen derde pijler opgemaakt. 

Deze bemiddelingsfiches zijn niet verplicht te gebruiken, maar vormen een goed instrument om als verzekeringstussenpersoon aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. 

Ook hebben de sectorfederaties een uitgebreide toelichtingsnota opgemaakt. Het eerste deel van de nota (zie punt A) heeft betrekking op alle bemiddelingsfiches.  Het tweede deel (zie punt B) geeft meer informatie over de aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op de spaar- en beleggingsverzekeringen en meer in het bijzonder over het financieel overzicht en de achterliggende methodiek. Aan het einde van de toelichtingsnota (zie punt C) is een samenvattend schematisch overzicht opgenomen.

De nieuwe bemiddelingsfiches werden voorgesteld aan de FSMA. De sectorfederaties hebben zo veel als mogelijk rekening gehouden met de input van de toezichthouder.

Volgende documenten zijn beschikbaar:

  • Bemiddelingsfiche ‘Analyse voor niet-levensverzekeringen’: NL/ FR
  • Bemiddelingsfiche ‘Analyse voor levensverzekeringen andere dan spaar- en beleggingsverzekeringen’: NL/ FR
  • Bemiddelingsfiche ‘Analyse voor spaar- en beleggingsverzekeringen’: NL/ FR
  • Bemiddelingsfiche ‘Analyse voor pensioensparen en/of langetermijnsparen via een levensverzekering’: NL/ FR
  • Toelichtingsnota