Activiteiten

De kernactiviteit van FVF is het verdedigen van de belangen van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaars op tal van domeinen.

Voor FVF is het absoluut prioritair dat de onafhankelijkheid voor de verzekeringsmakelaar in alle omstandigheden gehandhaafd blijft. Naast de professionaliteit van de service die hij aan zijn klant verleent, is juist die onafhankelijkheid zijn belangrijkste troef.

FVF verdedigt de belangen van haar leden door:

FVF-vertegenwoordiging

 • Accreditatiecommissie voor de verzekeringssector
 • ANPI
 • BIPAR (= Europees platform van verzekeringstussenpersonen)
 • Brocom
 • CEPOM en Paritair Comité 307
 • Commissie voor Verzekeringen
 • Gemengde Opvolgingscommissie
 • Hoge Raad voor Zelfstandigen & KMO
 • Ombudsman van de Verzekeringen
 • Raad van toezicht
 • Erkenningscommissies m.b.t. examencentra
 • Examencommissie
 • Normeringscommissie

FVF-overleg

 • Assuralia
 • Feprabel
 • BVVM
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • FSMA
 • Overheid: ministers en hun kabinetten
 • Bestuur Controle en Bemiddeling
 • Binnen- en buitenlandse beroepsverenigingen
 • Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
 • IBP (Internet Broker Project)
 • Portima als netwerkbeheerder (AS/Web)
 • Raad voor Verbruik
 • Softwareleveranciers
 • NSZ
 • BV-OECO (consumentenorganisatie)

FVF-commissies

 • Commissie Corporate
 • Commissie Efficiëntie
 • Commissie Leven
 • Juridische Commissie

FVF operationeel

 • Brocom
 • Brokers Training