Wie is FVF

Twee derde van de Vlaamse verzekeringsmakelaars zijn aangesloten en kunnen genieten van een unieke service van onze federatie. Door permanent hoog te mikken, zowel inzake collectieve belangenbehartiging als op het vlak van de individuele dienstverlening, is FVF uitgegroeid tot één van de belangrijkste actoren in de verzekeringssector. Als spreekbuis van de makelarij is zij meer dan ooit een gesprekspartner, zowel binnen als buiten de verzekeringssector.

De groei van FVF ging de laatste decennia continu samen met een proces van professionalisering van haar activiteiten. Het resultaat is een federatie die geen enkele uitdaging uit de weg gaat, maar wel een rijk gevuld palmares van succesvolle interventies kan voorleggen.