Organisatie

Bestuursorgaan

• Jo Berghs, vertegenwoordiger van Jo Berghs bv - Chairman
• Roger Huygens, vertegenwoordiger van Verassur bv - Vice-Chairman
• Leo Gerber, vertegenwoordiger van Vanguard insurance bv - Treasurer
• Steven Callens, vertegenwoordiger van Groep Callens nv (gecoöpteerd)
• David De Cock, vertegenwoordiger van Baeyens - Bosteels nv
• Wim Denkens, vertegenwoordiger van Groep Denkens nv
• Kenny Ericx, vertegenwoordiger van Ericx - Van Den Wouwer bv
• Filip Galle, vertegenwoordiger van Galle, Dejans & Partners bv
• Philippe Hemmeryckx, vertegenwoordiger van Hemmerijckx & Vanderbeeken nv
• Micky Iven, vertegenwoordiger van Iven Insurance bv
• Nadine Nollet-Maes, vertegenwoordiger van Manas bv
• Bart Verbrugge, vertegenwoordiger van Bart Verbrugge bv (gecoöpteerd)
• Bieke Habraken, vertegenwoordiger van Zakenkantoor Habraken bv (gecoöpteerd)

 

Overlegcomité

Team

Commissies

Commissie Corporate

Jo Berghs - voorzitter
Christel Leemans
Chris Govaerts

Commissie Efficiëntie

David De Cock - voorzitter
Dirk Gysemans
Leo Gerber
Filip Galle

Commissie Leven

Jo Rossou - voorzitter
Ronald Van de Velde
Roos Borms
Nadine Nollet
Jos Dreesen

Juridische Commissie

Roger Huygens - voorzitter
Didier Dhaenens
Dominique Thoen
Sihana Rruka
Erik Weekers