Drones: groepspolis FVF beroepsaansprakelijkheid

01-12-2016

Naar aanleiding van het steeds populairder worden van drones, werd het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 14 april 2016. Dit Koninklijk Besluit regelt onder meer de verzekeringsplicht.

In een recente nieuwsflash wees de FSMA op het belang om na te gaan of bemiddeling voor een drone-verzekering gedekt wordt door uw polis beroepsaansprakelijkheid.

FVF kreeg van AIG de bevestiging dat bemiddeling voor het verzekeren van drones niet beschouwd wordt als een speciaal risico dat moet meegedeeld worden. Conform de polisvoorwaarden komt AIG tussen wanneer u een beroepsfout maakt in het kader van de bemiddeling voor een drone-verzekering.

Nog niet toegetreden tot de groepspolis FVF Beroepsaansprakelijkheid? Meer informatie kunt u terugvinden via deze link.

Controleer uw inschrijving bij de FSMA

Uiteraard kunt u als verzekeringsmakelaar enkel bemiddelen voor een drone-verzekering voor zover uw inschrijving in het register van de FSMA de betrokken takken vermeldt. Verzekeringen van drones vallen, volgens de FSMA, onder tak 11, B.A. luchtvaartuigen en eventueel ook onder tak 5, luchtvaartcasco.


Terug naar het nieuwsarchief