Gedragscode takenverdeling makelaar/maatschappij in kader van de gedragsregels

15-10-2020

FVF heeft op sectorniveau meegewerkt aan de actualisering van de Gedragscode in het kader van de takenverdeling makelaar/maatschappij. Deze gedragscode diende immers herbekeken te worden naar aanleiding van de omzetting van de Richtlijn betreffende Verzekeringsdistributie (IDD) en de bijsturing van de vroegere Twin Peaks II reglementering.

Op vraag van FVF werd onder meer:

  • De vereenvoudiging met betrekking tot de deugdelijke verslaggeving (zie het nieuwsbericht van 15/11/2018) vertaald naar een verplichting voor de verzekeringsmaatschappijen om deze aan de klanten te bezorgen (voor de betrokken spaar- en beleggingsverzekeringen).
  • Gestipuleerd dat de verzekeringsmaatschappijen naast de algemene voorwaarden, ook de precontractuele productfiches (IPID’s, KID’s, de financiële informatiefiches levensverzekering en de infofiches tweede pijler) aan de verzekeringsmakelaar bezorgen, bij voorkeur via de ‘Sector Catalog’.
  • Bij de rubriek ‘kosten en lasten’ toegevoegd dat, voor zover de verzekeringsmakelaar de premies int, de verzekeringsmaatschappij de informatie ‘in euro’ ter zijner beschikking stelt.

Gelieve te noteren dat de sectorale bemiddelingsovereenkomst naar deze gedragscode verwijst, waardoor de vernieuwde takenverdeling automatisch van toepassing wordt.

Hier kan u de gedragscode en de communicatie vanuit de sector terugvinden.


Terug naar het nieuwsarchief