IDD (5): code inducements

24-06-2019

De wet van 6 december 2018 tot omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht belastte de sector ermee om in onderling overleg een gedragscode inzake inducements uit te werken.

We zijn hier met de sector in geslaagd. 

Hier kan u de code en de gezamenlijke communicatie vanuit de sector terugvinden. 


Terug naar het nieuwsarchief