Open brief: verzekeringsmakelaars en corona-crisis

27-03-2020

Hieronder kan u de open brief lezen die FVF bezorgde aan de gezagdragers en de pers. 

"OPEN BRIEF AAN ALLE BETROKKEN OVERHEDEN

Geachte gezagsdrager 

FVF is de beroepsvereniging voor meer dan 1.600 Nederlandstalige onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Als belangenbehartiger voor de onafhankelijke verzekeringsmakelaar, zet FVF zich dagelijks in om de belangen van haar leden te verdedigen bij verschillende partijen, zoals de verzekeringsmaatschappijen, de politiek, toezichthouder en andere marktspelers.

De verzekeringsmakelaars zijn conform de laatst genomen maatregelen niet verplicht hun kantoren te sluiten. De verzekeringssector wordt aanzien als een essentiële activiteit. Hierdoor kunnen zij op  belangrijke steunmaatregelen die de overheid op dit moment toekent, geen beroep doen. 

Toch hoeft het geen betoog dat ook de verzekeringsmakelaars enorm lijden onder deze crisis. 

Ook makelaars nemen hun verantwoordelijkheid naar personeel en klanten toe, en sluiten hierom vaak hun kantoren. Door het stilvallen van de economie zijn ze soms zelfs genoodzaakt hun kantoren te sluiten. 

Minister Jambon deelde gisteren avond op televisie mee dat ook voor beroepsgroepen die thans geen recht hebben op de hinderpremie, gekeken wordt of voor hen ook steunmaatregelen kunnen uitgewerkt worden. 

Vanuit FVF vragen we deze gesprekken heel dringend verder te zetten, en dringen we er ook voor de verzekeringsmakelaars op aan deze positief af te ronden. 

Studies wijzen uit dat verzekeringen complexe producten zijn en de consument echt nood heeft aan een professioneel advies om hem daarbij bij te staan. De makelarij, die thans in alle rangen van de samenleving verankerd zit, moet stand houden, ook in en na deze crisis, en dit in het belang van ons allen. 

Bijzondere dank voor de aandacht die u aan deze brief zal willen besteden."


Terug naar het nieuwsarchief