Persbericht: onvoldoende consumentenbescherming bij gsm-verzekering

28-06-2021

In het jaarrapport 2020 van de Ombudsman van Verzekeringen komt opnieuw de problematiek rond de gsm-verzekering aan bod. Reden genoeg om vanuit FVF, in samenwerking met Brocom, het onderstaande persbericht te versturen. FVF ijvert voor een level playing field voor alle marktspelers in onze sector.

Verzekeringsmakelaars betreuren dat bij consumentenbescherming niet alles over één kam geschoren wordt.

Uit het jaarrapport 2020 van de Ombudsman van Verzekeringen blijkt dat het aantal klachten/vragen rond de verzekeringen van een gsm, pc en, smartphone gestegen is van 242 naar 600. Die verzekeringen, doorgaans aangeboden door buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, worden verkocht in grote winkels met huishoudapparatuur door verkopers die gespecialiseerd zijn in elektronica, maar slechts een beperkte kennis hebben van verzekeringen.

Bij de Ombudsman luidt het dat deze nevenverzekeringstussenpersonen de verzekeringsproducten, die ze aanbieden, beter moeten kennen en hun klanten beter moeten informeren. Op de website van de winkels in kwestie zou ook duidelijke informatie moeten staan over de omvang van de dekkingen, de jaarlijkse prijs en de opzegmodaliteiten. Zo niet moeten de verkooppraktijken meer worden gecontroleerd", zegt de Ombudsman.

Op het vlak van consumentenbescherming die sinds 2018 in een wet gegoten werd bestaan er verschillen tussen een persoon die als nevenactiviteit een verzekering aanbiedt, zoals bijvoorbeeld de GSM-verkoper, en de onafhankelijke professionele makelaar.

De gedragsregels die bij verzekeringstussenpersonen van toepassing zijn, vinden onder meer hun oorsprong in een Europese IDD-richtlijn (Insurance Distribution Directive) die in 2018 omgezet werd in een Belgische wet.

Op de website van de FSMA lezen we dat in de IDD-richtlijn de voorwaarden aan bod komen inzake de kennis, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers die rechtstreeks bij de distributiewerkzaamheden betrokken zijn. De IDD-richtlijn bepaalt in dat verband meer specifiek dat alle personen die rechtstreeks bij de distributiewerkzaamheden betrokken zijn, over voldoende kennis en vakbekwaamheid moeten beschikken, zowel bij de inschrijving als tijdens de volledige duur van die werkzaamheden. Zij dienen zich ook verplicht bij te scholen. Die regels strekken ertoe de klanten goed beschermen en binnen de verzekeringssector voor een erg sterke integriteits- en compliance cultuur te zorgen.

Kelly Schamphelaere, woordvoerster van de Nederlandstalige verkeringsmakelaars en CEO van FVF:

"Een goede en adequate consumentenbescherming is belangrijk, en minstens even belangrijk, de consument moet een gelijke bescherming krijgen, dit voor elk verzekeringsproduct dat hij wenst af te sluiten. We vinden het dan ook betreurenswaardig dat op dat vlak niet alles over één en dezelfde kam geschoren wordt. Waarom wordt een consument die een GSM-verzekering koopt in een elektronicawinkel niet evengoed beschermd als iemand die een schuldsaldoverzekering of een woningverzekering afsluit bij een onafhankelijke verzekeringsmakelaar?"


Terug naar het nieuwsarchief