SFDR: Praktische implementatie

02-04-2021

Zoals eerder meegedeeld in ons nieuwsbericht van 3 maart jongstleden, trad op 10 maart een groot deel van de bepalingen in werking van de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR).

Ook verzekeringsmakelaars kunnen onder het toepassingsgebied van de SFDR vallen en dienen bijgevolg te voldoen aan enkele nieuwe transparantievereisten met betrekking tot het verzekeringsadvies. Ook brengt de SFDR de informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële producten met zich mee.

Om aan de verplichtingen van de verordening te kunnen voldoen, heeft FVF in samenwerking met Feprabel tools voor de verzekeringsmakelaar opgemaakt.

Wat dient u als verzekeringsmakelaar te doen?

  1. Doorloop het stappenplan om na te gaan of de SFDR van toepassing is op uw kantoor.

    Let op: indien het kantoor in LEVEN actief is, is stap 3 sowieso van toepassing (verstrekken van precontractuele informatie van de verzekeringsmaatschappij).
     
  2. Indien de SFDR van toepassing is op uw kantoor (uw kantoor stelt minstens drie werknemers tewerk én geeft advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent (4de pijler)), kan u de modelteksten voor uw website terugvinden in de tool ‘SFDR-website’ (ook beschikbaar in de Sector Catalog onder FVF / SFDR-policy).

    Vergeet ook niet uw intern remuneratiebeleid aan te passen. Alle bijkomende informatie kan u eveneens in bovenstaand stappenplan terugvinden.

Belangrijk: de tools zijn evolutief!

De SFDR is nog maar een eerste stap binnen een breder Europees plan om vanuit de verzekeringssector mee te bouwen aan een meer duurzame economie en samenleving. Zowel op Europees als op nationaal niveau is het regelgevingskader nog in volle evolutie en ook de verzekeringssector dient zich nog aan te passen.

Er valt dus te noteren dat deze tools een eerste stap zijn en dat deze nog zullen evolueren in functie van de verdere uitwerking van de reglementering. 

Dit dossier zal de komende maanden en jaren nog hoog op de agenda van FVF blijven staan. We zullen onze leden van deze verdere evoluties stipt op de hoogte houden.


Terug naar het nieuwsarchief