Twin Peaks II en rechtsbijstand

30-04-2015

Dat een polis rechtsbijstand alsmaar aan belang wint, ook voor een verzekeringsmakelaar, hoeft geen betoog meer.

Conflicten met verzekeringsmaatschappijen en collega's zijn niet ondenkbaar. Geschillen met klanten komen de laatste tijd jammer genoeg meer en meer voor.

Klanten worden mondiger; wetgevingen zoals Twin Peaks geven hen een arsenaal aan "wapens";...

Naar aanleiding van deze evolutie ging FVF samenzitten met Euromex, de verzekeraar van de rechtsbijstandspolis die FVF aanbiedt aan haar leden, en werkte een nieuwe bijkomende waarborg uit in de polis.

In bepaalde gevallen zal een FVF-lid wanneer hij burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, beroep kunnen doen op een advocaat om specifieke handelingen te stellen.
Het betreft een vorm van reputatiewaarborg, waar een "second opinion" wordt voorzien in de polis.

Voor de aangepaste voorwaarden, zie deze link (na inlog).

De polis wordt vanaf heden tot de volgende vervaldag gratis uitgebreid met deze waarborg, en dit exclusief voor FVF-leden!

Voor FVF-leden die nog geen polis rechtsbijstand afsloten, is dit zeker een bijkomend argument om vanaf vandaag deze polis te onderschrijven.

Voor meer info, contacteer Filip Vos via filip.vos@fvf.be.


Terug naar het nieuwsarchief