Opleidingen en examens

Opleidingen

Opleidingskalender van Brokers Training

Brokers Training, het opleidingscentrum verbonden aan FVF, organiseert tal van opleidingen. Het volledige aanbod vindt u hier.

FVF-leden (zaakvoerder en personeel) genieten een korting van 30% op de meeste opleidingen!

Heel wat opleidingen leveren tevens opleidingspunten in verzekeringen en/of bank op in het kader van voortgezette vorming.

Examens

Brokers Training is als examencentrum erkend. Nieuwe verzekeringsmakelaars of toekomstig personeel van verzekeringsmakelaars kunnen zich tot Brokers Training wenden voor het afleggen van elektronische examens.

Heeft u vragen of wenst u extra informatie? Neem contact op via telefoon of e-mail:

FAQ

Voor wie van toepassing?

Het nieuwe examensysteem is van toepassing op nieuwkomers in het beroep, die niet beschikken over een geschikt bachelor- of masterdiploma. Starters die een geschikt bachelor- of masterdiploma kunnen voorleggen, kunnen de theoretische kennis blijven bewijzen aan de hand van hun diploma. Alle anderen die actief willen worden als verzekeringsmakelaar, -agent, VVD'er, PCP'er of subagent, dienen te slagen voor het centraal examen, en dit in functie van het vereiste kennisniveau.

Welke zijn de vereiste kennisniveaus?

Volgende natuurlijke personen dienen een beroepskennisniveau te bewijzen:

  • verzekeringsmakelaars, verzekeringsagenten en elke door hen aangewezen VVD'er;
  • de personen die in een verzekeringsonderneming als VVD'er zijn aangewezen. 

Volgende natuurlijke personen dienen een basiskennisniveau te bewijzen:

  • verzekeringssubagenten en elke door hen aangewezen VVD'er;
  • elke PCP'er bij een verzekeringstussenpersoon;
  • elke PCP'er bij een verzekeringsonderneming.

De kandidaat die in het examen op basiskennisniveau geslaagd is, krijgt geen vrijstelling wanneer hij het examen op beroepskennisniveau aflegt. Het staat de kandidaat vrij zich op het examen voor te bereiden door het volgen van een opleiding of door zelfstudie.

Hoe werkt dit examensysteem?

Het examen kan afgelegd worden bij een erkend examencentrum. Het gaat om een elektronisch examen. Er zijn voor iedere kandidaat verplicht af te leggen examens enerzijds, en examens per verzekeringstak anderzijds. De kandidaat legt de voor hem verplichte examens af en de examens voor die verzekeringstakken waarvoor hij zich wenst in te schrijven. Via een online verbinding met een centrale databank krijgt de kandidaat at random een aantal meerkeuzevragen gesteld.

Een getuigschrift van welslagen wordt toegekend zodra men voor het examen 60% van de punten heeft behaald. Het resultaat wordt onmiddellijk na het afleggen van het examen aan de betrokkene medegedeeld.