Gedragsregels geregelde bijscholing

De wet van 6 december 2019 tot omzetting van de Richtlijn betreffende de Verzekeringsdistributie, de zogenaamde IDD-richtlijn, brengt ook wijzigingen met zich mee voor de bijscholingsverplichting van de verzekeringsmakelaars.

Zo werd de materie rond kennisvereisten en bijscholing uitgewerkt via een koninklijk besluit dat op 5 juli 2019 in werking trad.

MAKELAAR, VVD’ER EN SUBAGENT

Reeds ingeschreven

De geregelde bijscholing voor verzekeringsmakelaars, VVD’ers, subagenten en verantwoordelijke effectieve leiders wijzigt van een driejaarlijks naar een jaarlijks traject waarbij de betrokkene jaarlijks minstens 15 uur bijscholing moet volgen. De opleidingspunten dienen, zoals voorheen, jaarlijks bewezen te worden aan de hand van deelnameattesten.  

Nieuwe ‘verantwoordelijke personen’

Nieuwe makelaars en VVD’ers dienen jaarlijks voor minstens 12 uur productopleidingen over degenen waarin men bemiddelt te volgen. Deze regeling geldt voor de eerste drie bijscholingsjaren na hun inschrijving of aanduiding het register van de FSMA.

Wie startte in 2019, zal dus voor 2020, 2021 en 2022 jaarlijks 12 van zijn 15 bijscholingspunten dienen te behalen voor productopleidingen.

PCP’ER

Voor de personen in contact met het publiek zien de werkgevers erop toe dat zij zich voldoende bijscholen. Het bewijs hiervan dient, op vraag van de FSMA, geleverd te worden door de werkgever. Dit hoeft dus niet aan de hand van deelnameattesten worden bewezen.

De werkgever blijft dus verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van een ‘opleidingsplan’ dat tot doel heeft de kennis van hun PCP’ers actueel te houden.

Lees meer over dit dossier in Vrijuit 4 -2019.

ACCREDATIECOMMISSIE

Per sector is er een accreditatiecommissie opgericht die zich ondermeer uitspreekt over de accreditaties van de opleidingsverstrekkers die verbonden zijn aan de betrokken beroepsverenigingen. De accreditatiecommissie van de verzekeringssector bestaat uit vertegenwoordigers van Assuralia en van de makelaarsfederaties FVF, Feprabel en BVVM. De accreditatiecommissie van de banksector bestaat uit vertegenwoordigers van Febelfin, BZB en Fedafin. De FSMA heeft een residuaire accreditatiebevoegdheid voor de opleidingsverstrekkers die niet verbonden zijn aan één van voormelde beroepsverenigingen.

Via deze link kan u de lijst terugvinden van de opleidingsverstrekkers die via de accreditatiecommissie van de verzekeringssector geaccrediteerd zijn.

Klik op deze link voor een accreditatieaanvraag.

Een klacht tegen een bepaalde opleidingsverstrekker kan overgemaakt worden via het klachtenformulier.