Word lid

Nog geen lid?

  • Wie verdedigt uw professionele belangen?
  • Wie houdt u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in de sector?
  • Wie is de spreekbuis van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaar?
  • Wie waakt er mee over uw onafhankelijke rol als verzekeringsmakelaar?
  • Wie biedt u toegang tot een online bibliotheek met alle standaarddocumenten?
  • Wie biedt u juridisch advies van topniveau?

Het antwoord op deze vragen is FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen, een gerespecteerde speler in de verzekeringssector. Leden van FVF kunnen genieten van diverse voordelen.

FVF heeft een ledenaantal dat jaarlijks groeit, en verenigt vandaag twee derde van de Vlaamse verzekeringsmakelaars.

Met uw hulp en vertrouwen kunnen wij ons nog sterker positioneren met als belangrijkste doelstelling de verdediging van uw belangen in een snel veranderende omgeving.

Voor lidmaatschap of eventuele vragen kan u contact opnemen met Filip Vos op het e-mailadres filip.vos@fvf.be of op het telefoonnummer 03 244 12 83 of vul onderstaand formulier in:

Ik wens extra informatie te ontvangen
Ik wens een kantoorbezoek