Corona (58): bijkomende maatregelen door de verzekeringssector

17-12-2020

Assuralia neemt in samenspraak met Vice-eersteminister en Minister van economie en werk Pierre-Yves Dermagne bijkomende maatregelen in het kader van de COVID-crisis, zoals onder meer:

1. Betalingsuitstel voor verzekeringspremies voor de ondernemingen en zelfstandigen

Er werd een protocol uitgewerkt ten voordele van ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de Coronacrisis. Deze bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling bekomen van hun verzekeringspremies voor een periode tot 30 juni 2021. Bedrijven die reeds uitstel van betaling kregen, kunnen aanspraak maken voor een verlenging, voor zover de totale periode 9 maanden niet overschrijdt.

Het protocol kan teruggevonden worden via deze link.
 

2. Herstel van de economie

De verzekeringssector zal proactief duurzame initiatieven en investeringen in het kader van het herstel van de Belgische economie ondersteunen als partner van de overheid. Dit partnerschap voor de toekomst zal begin januari verder concreet uitgewerkt worden tussen de sector en de minister.
 

3. Verlenging maatregelen voor collectieve werkgeverstoezeggingen

Zoals gemeld in ons nieuwsbericht van 26/03/2020, hebben de verzekeraars de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie, die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen gehandhaafd bij tijdelijke werkloosheid. Deze belangrijke waarborgen worden verlengd tot 31 maart 2021, tenzij de werkgever zich hier expliciet tegen verzet.

Zie ook ons nieuwsbericht dd. 16/11/2020
 

4. Terugbetaling van hypotheekleningen en daaraan verbonden schuldsaldo- en brandverzekering

Net zoals in het akkoord tussen de regering en de banken, en overeenkomstig dezelfde voorwaarden, kunnen particulieren, gezinnen en bedrijven die economische moeilijkheden kennen ingevolge de coronaviruscrisis een opschorting genieten tot 31 maart 2021 van de terugbetaling van kapitaal en van de betaling van intresten op hun hypotheeklening en de premiebetaling van daaraan verbonden schuldsaldo- en brandverzekering .

Klanten die reeds genoten van een uitstel, kunnen vandaag – net zoals bij een bank - een verlenging hiervan aanvragen, voor zover de totale periode van de verlenging een termijn van negen maanden niet overschrijdt.


Het persbericht van Assuralia kan teruggevonden worden via deze link.

Er zijn nog onduidelijkheden voor FVF. FVF neemt dit op met Assuralia en hoopt op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen verschaffen voor de verzekeringsmakelaars.


Terug naar het nieuwsarchief