Instroom: uw rol als makelaar

26-03-2024

Beste leden

De zoektocht naar personeel is een problematiek waarmee veel makelaarskantoren te kampen hebben. Talrijke vacatures blijven openstaan.

Instroom in het beroep is een dossier dat hoog staat op de agenda van FVF. 

FVF geeft daarom regelmatig gastcolleges in de diverse hogescholen om de studenten te duiden op het belang van de verzekeringsmakelaar. De studenten in verzekeringsrichtingen motiveren om hun loopbaan bij de makelarij uit te bouwen, is hierbij een belangrijke leidraad.

Maar u als makelaar heeft ook een belangrijke rol te spelen!

1. GEEF ALS MAKELAAR EEN GASTCOLLEGE IN DE DERDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

Sinds 1 september 2023 werden er nieuwe eindtermen uitgerold naar de derde graad van het secundair onderwijs.

In deze eindtermen staan nu ook enkele competenties gerelateerd aan verzekeringen, in het bijzonder:

  • Toelichting van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij een schadegeval.
  • Sparen een beleggingsvormen op het vlak van risico en rendement (waaronder ook spaar- en beleggingsverzekeringen).

FVF heeft samen met de Karel De Grote Hogeschool initiatief genomen en de diverse onderwijskoepels gecontacteerd. Hieruit is een mooi project gegroeid om het werkveld en het onderwijsveld samen te brengen.  

Het is heel belangrijk om de leerlingen te enthousiasmeren voor ons vakgebied. De kans is dan groter dat zij nadien verder studeren in een studierichting gerelateerd aan verzekeringen.

En daarom willen we graag een beroep doen op uw hulp! Want u als makelaar bent het best geplaatst om enthousiast en met eigen praktijkvoorbeelden leerlingen appetijt te laten krijgen voor de boeiende wereld van de verzekeringssector.

In samenspraak met Karel De Grote Hogeschool werd een powerpointpresentatie en bijhorende toelichting opgemaakt (overeenkomstig de betrokken eindtermen) die u zelf kan personaliseren. Deze powerpointpresentatie werd besproken met Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!.

Klik hieronder om deze documenten te downloaden:

Wat dient u te doen?

  • Neem contact op met de lokale secundaire scholen en biedt de mogelijkheid van een gastcollege aan.

en/of

  • Registreer u op dit platform om uw bereidwilligheid kenbaar te maken voor het geven van een gastcollege.

De onderwijskoepels gaan intern de scholen tevens sensibiliseren over dit project!


2. BIEDT ALS MAKELAAR INTERESSANTE STAGEPLAATSEN AAN

Eens jongeren gekozen hebben voor een studierichting in verzekeringen (bv. bachelor Financie- en Verzekeringswezen) is de stageplaats vaak determinerend voor hun latere loopbaan.

Het aanbieden van interessante stageplaatsen heeft bijgevolg een belangrijk effect op de instroom in het makelaarsberoep.

FVF bundelt alle informatie m.b.t. stageplaatsen op haar ledenzone
 

CONCLUSIE

Als elke makelaar zijn rol speelt in dit verhaal kunnen we de instroom gevoelig bevorderen. FVF hoopt op uw enthousiaste medewerking te kunnen rekenen!

Samen zijn we sterk en bouwen we aan de toekomst van de verzekeringsmakelaar!


Terug naar het nieuwsarchief