Verwerking van persoonsgegevens: sectoraal akkoord tussen de beroepsfederaties

26-03-2019

Na lange en moeizame onderhandelingen hebben de verschillende beroepsfederaties sectorale instructies aangenomen voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de tenuitvoerlegging van de sectorale bemiddelingsovereenkomst. De mededeling van de beroepsfederaties dienaangaande stellen wij u ook ter beschikking.

Deze instructies zullen als leidraad gelden bij de totstandkoming van individuele verwerkersovereenkomsten tussen de verzekeringsmaatschappijen en makelaars.

In het sectorakkoord wordt de duale rol van de makelaar in zijn relatie met de verzekeringsmaatschappij, hetzij als verwerker van de verzekeringsmaatschappij, hetzij als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij, erkend. Dit is een visie die door FVF van bij aanvang werd verdedigd en dus in het sectorakkoord wordt bevestigd.

Het standpunt van FVF is immers altijd geweest dat de makelaar bij de uitoefening van zijn bemiddelingsactiviteiten voor een verzekeringscontract in beginsel optreedt als verwerker van de maatschappij. In bepaalde gevallen kan hij ook optreden als verantwoordelijke. Voor deze twee situaties werden nu instructies opgemaakt door de sector en stelde FVF ontwerpovereenkomsten op. In geval de verzekeringsmaatschappij u een overeenkomst voorlegt waar u als verwerker optreedt, raden wij u aan om na te gaan of deze overeenkomst voldoet aan de inhoud van tool 13 (makelaar als verwerker) (voor leden na inlog). Indien u gebruik maakt van een overeenkomst waarin u als makelaar optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, raden wij u aan tool 14 (makelaar als verwerkingsverantwoordelijke) (voor leden na inlog) voor te leggen aan de maatschappij.

In het kader van zijn eigen commerciële activiteiten en de organisatie van zijn kantoor, is de makelaar zelf verwerkingsverantwoordelijke.

FVF is verheugd dat haar inspanningen tot een resultaat hebben geleid. Indien u vragen heeft over specifieke overeenkomsten die u worden voorgelegd door verzekeringsmaatschappijen, staat FVF ter beschikking.


Terug naar het nieuwsarchief