AML-code

Deze sectorcode over de distributie van financiële producten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - kortweg de AML-code - is het resultaat van een samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de  beroepsverenigingen. 

Deze AML-code bevat de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor zowel de tussenpersonen als de verzekeringsondernemingen.

Teneinde dubbele werk te vermijden en hierbij rekening houdende met de respectievelijke en complementaire rol van de verzekeringsondernemingen en de verzekeringstussenpersonen, herneemt de AML-code het principe van de takenverdeling. Deze kernafspraken staan vermeld in de grijs gekleurde kaders van de tekst van de AML-code alsook schematisch toegelicht in het taakverdelingsschema terug te vinden in bijlage 1 van de AML-code.

Let op:

  • Het taakverdelingsschema (Bijlage 1 van de AML-code) en de in het grijs gekleurde ‘zones’ in de AML-code zijn bindende afspraken tussen de verzekeringsondernemingen en de verzekeringstussenpersonen en slechts geldig voor de verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia.
  • De verdeling van de taken heeft evenwel geen enkele invloed op de verantwoordelijkheid van elke betrokkene: zowel de verzekeringsonderneming als de verzekeringstussenpersoon blijft volledig verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen. De taakverdeling kan nooit leiden tot een vrijstelling van deze wettelijke en reglementaire verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie over de AML-code: zie e-flash FVF dd. 18.01.2021

FVF-leden kunnen de bijlagen bij de AML-code hier raadplegen.