Gedragsregels Fin. Infofiches

Voor de meeste individuele levensverzekeringen wordt een essentieel informatiedocument opgemaakt (PRIIPs, verordening). Niet alle individuele levensverzekeringen vallen evenwel onder het toepassingsgebied van de PRIIPs-verordening en het essentiële informatiedocument is er inhoudelijk evenmin op afgestemd. Voor de volgende individuele levensverzekeringen blijft daarom de Financiële infofiche levensverzekering van toepassing, zijnde:

  • Zuivere overlijdensverzekeringen;
  • Pensioenspaar- en langetermijnspaarverzekeringen in tak 21, 23 of combinatie van deze takken (behoudens eerste en tweede pijler).

Volgende inhoudelijke principes blijven voor deze infofiche van toepassing, zoals o.a.:

  • De financiële infofiche levensverzekering is een gestandaardiseerde en niet-gepersonaliseerde fiche die de consument toelaat kennis te nemen van de belangrijkste kenmerken van het product;
  • De verzekeringsmaatschappij stelt de financiële infofiche levensverzekering op en stelt dit ter beschikking van de verzekeringsmakelaar.

De gedragscode is van toepassing vanaf 1 februari 2018 en kan teruggevonden worden via volgende link.