Gedragscode infofiche tweede pijler

Assuralia heeft namens de aangesloten verzekeringsmaatschappijen een aanvullende gedragscode opgemaakt die gestandaardiseerde Infofiches voor individuele producten tweede pijler introduceert.

Deze gedragscode treedt in werking vanaf 1/10/2020. 

De zogenaamde ‘Infofiche tweede pijler’ zal van toepassing zijn op volgende verzekeringsovereenkomsten:

  • (Sociaal) VAPZ
  • RIZIV-pensioenovereenkomsten
  • IPT voor zelfstandige bedrijfsleiders
  • POZ
  • Pensioenovereenkomsten in het kader van VAPW

Deze gedragscode heeft geen betrekking op de individuele pensioentoezeggingen voor werknemers en evenmin op de collectieve pensioentoezeggingen van de tweede pijler.